I. Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với nền tảng Manabie do Công ty TNHH Manabie Việt Nam vận hành (gọi riêng và gọi chung là, "Manabie", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). Manabie nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật bảo mật thông tin cá nhân”), và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các nền tảng Manabie (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung các Nền tảng, và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng này là "Các Dịch Vụ"). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu của bạn, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin này hoặc cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem phần “Liên hệ với chúng tôi" ở cuối Chính sách bảo mật này.
"Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân mà thông qua chỉ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó cùng các thông tin khác mà một tổ chức sở hữu hoặc có quyền truy cập, có thể được xác định được danh tính của cá nhân đó. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.
Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các cách thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NH N CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB (“TRANG WEB”) CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi lên Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.
II. Thông tin Manabie thu thập
 1. Để người dùng có được trải nghiệm tốt hơn, Manabie có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các Nền tảng bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • Họ tên;
  • Địa chỉ email;
  • Ngày sinh;
  • Địa chỉ thanh toán;
  • Lớp học;
  • Trường học;
  • Số điện thoại;
  • Giới tính;
  • Thông tin được gửi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các Các Dịch Vụ của chúng tôi;
  • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng như: vị trí mà Người dùng đăng kí nền tảng hay Wesite Manabie ; thời gian và việc bạn sử dụng nền tảng Manabie, website Manabie như thế nào.
  • Dữ liệu về nội dung mà Người dùng tương tác;
  • Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã nhận dạng thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập để đến trên trang web và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi như thế nào.
 2. Manabie thu thập “Dữ liệu cá nhân” của Người sử dụng chỉ khi Người sử dụng tự nguyện cung cấp thông tin cho Manabie bao gồm nhưng không giới hạn thông qua các hoạt động sau: liên hệ với Manabie qua các Nền tảng, tham gia khảo sát và thăm dò ý kiến, tải nội dung, khuyến mãi, đăng ký nhận thông tin, thông báo về sản phẩm và khuyến mãi đặc biệt của Manabie, thực hiện giao dịch,…
 3. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm các tài liệu cần thiết để xác minh lại các thông tin bạn đã cung cấp.
 4. Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của chúng tôi thông qua sử dụng tài khoản mạng xã hội của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào của Manabie, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.
III. Manabie sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp như thế nào?
Manabie lưu trữ và sử dụng thông tin mà Người sử dụng cung cấp theo Chính sách bảo mật này.
 1. Mục đích kết nối khách hàng: Manabie khuyến khích Người sử dụng liên hệ với chúng tôi bằng cách đưa ra câu hỏi và để lại nhận xét. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để phản hồi lại câu hỏi và nhận xét của Người sử dụng.
 2. Mục đích kinh doanh: Manabie có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh nội bộ, như phân tích và quản lý kinh doanh của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân do người sử dụng cung cấp qua các trang web có thể kết hợp với thông tin nhân khẩu và các thông tin đăng ký cập nhật công khai hoặc các thông tin khác của người sử dụng mà Manabie có được qua trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
 3. Khuyến mãi đặc biệt và thông tin sản phẩm: Manabie có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân do Người sử dụng cung cấp để gửi email về những cập nhật và những thông báo có liên quan đến các dịch vụ và các khuyến mại đặc biệt của chúng tôi. Người sử dụng có quyền từ chối nhận thông tin từ Manabie vào bất kỳ thời điểm nào (xem phần “Liên hệ chúng tôi” bên dưới).
 4. Thông báo quan trọng: vào từng thời điểm Manabie có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân để gửi thư điện tử cho Người sử dụng về những thông tin quan trọng về trang web hoặc thay đổi của Manabie về các điều kiện, điều khoản và chính sách (“Thư điện tử quan trọng”). Vì thông tin này có thể quan trọng đối với việc sử dụng Nền tảng, Người sử dụng không nên từ chối việc nhận các thư điện tử này.
 5. Bên cung cấp dịch vụ: Manabie có thể thuê bên thứ ba gồm các công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ, bao gồm lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, các hoạt động khuyến mãi và dịch vụ quản trị bởi những lý do sau:
  • Để hỗ trợ các dịch vụ của Manabie;
  • Để thay mặt Manabie cung cấp dịch vụ;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ do Manabie cung cấp hoặc Hỗ trợ chúng tôi phân tích đánh giá cách thức sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  Chúng tôi muốn thông báo cho Người sử dụng dịch vụ của chúng tôi rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích tại Điều 3 Chính sách bảo mật này.
 6. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay giao tiếp của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 7. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 8. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và hỗ trợ việc cung cấp Các Dịch Vụ của chúng tôi theo yêu cầu;
 9. Để thông báo cho bạn khi một người sử dụng khác đã gửi tin nhắn cho bạn hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng;
 10. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ;
 11. Để tiến hành các kiểm tra và khảo sát, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của người dùng mục tiêu, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Manabie;
 12. Để dùng cho bất kỳ mục đích nào khác và khi cần xin phép của bạn thì chúng tôi sẽ thông báo;
 13. Các điều khoản khác: Manabie có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng nếu Manabie tin rằng là cần thiết thực hiện như vậy: (i) theo quy định pháp luật; (ii) tuân thủ quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) để thực hiện Điều khoản về Dịch vụ của chúng tôi; (iv) để bảo đảm cho việc vận hành của Manabie; (v) để bảo vệ quyền, sự bảo mật, an toàn và tài sản của Manabie, Người sử dùng hoặc người khác; và (vi) cho phép Manabie thực hiện các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế thiệt hại mà Manabie có thể phải gặp phải;
Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào tình huống xảy ra, các mục đích đó có thể không được nêu trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.
IV. Cách thức Manabie bảo mật thông tin khách hàng
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của Người sử dụng trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng được lưu trữ trong các mạng bảo mật và chỉ có một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.
V. Manabie có tiết lộ Dữ liệu cá nhân người dùng cho Bên thứ ba khác hay không?
Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau: đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đại lý và/ hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc các trường hợp khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối trong trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu của những kẻ gây rối - lý do mà không phải từ lỗi của chúng tôi.
VI. Những lưu ý quan trọng liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật của Manabie
 1. Quyền riêng tư của trẻ em
  Các Dịch vụ này không áp dụng cho người dùng dưới 18 tuổi TRỪ TRƯỜNG HỢP
  • cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp tham gia thỏa thuận này hoặc;
  • người sử dụng dưới 18 tuổi được sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc;
  • việc sử dụng dịch vụ Manabie của người dùng được giám sát bởi một trong những người giám hộ hợp pháp.
  Manabie không cố ý thu thập thông tin cá nhân đối với Người sử dụng dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện rằng Dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng dưới 18 tuổi mà không thuộc các trường hợp nêu trên, Manabie sẽ xóa Dữ liệu cá nhân này khỏi máy chủ của Manabie. Nếu bạn là cha, mẹ hoặc người giám hộ và nhận thức rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với Manabie để Manabie có thể thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vụ việc.
 2. Chuyển giao
  Manabie bảo lưu quyền chuyển giao toàn bộ thông tin do Manabie thu thập cho Bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua bán, liên doanh, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc xử lý tất cả hoặc một phần tài sản hoặc cổ phần của Manabie (bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến phá sản hoặc thủ tục tương tự).
 3. Bảo vệ
  Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các hình thức bảo vệ thương mại được chấp nhận để bảo vệ dữ liệu. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức đường truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi đã bị xâm phạm), bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới (lưu ý rằng thông báo qua thư bưu điện sẽ trì hoãn thời gian chúng tôi trả lời vấn đề).
 4. Kết nối với các trang web khác
  Các dịch vụ của Manbie có thể gồm có các liên kết đến các trang web khác. Nếu Người dùng nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được truy cập đến trang web đó. Lưu ý các trang web này không do Manabie kiểm soát, vận hành. Manabie khuyên người dùng nên xem và cân nhắc kỹ các chính sách bảo mật của bên thứ ba. Manabie không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung chính sách bảo mật hoặc thực tiễn vận hành của của bất kỳ trang web/dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào. DO ĐÓ, MANABIE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA.
VII. Thay đổi chính sách
Tùy vào từng thời điểm, Manabie có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo luật pháp Việt Nam. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để nắm các thay đổi có liên quan. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang Web của chúng tôi ( https://manabie.com/vn/home ).
VII. Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi , đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:
support.vn@manabie.com
hoặc
Địa chỉ: Lầu 15, Tòa nhà TNR, 180-192 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Vui lòng cho chúng tôi biết rõ thông tin bạn muốn xem lại hoặc đã thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt nếu nó hợp lý và khả thi. Lưu ý rằng dù đã xóa hoặc thay đổi Dữ liệu cá nhân được yêu cầu nhưng vẫn có thể còn sót lại các thông tin sẽ không bị xóa hoặc thay đổi trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác.